VERİ MERKEZİ KURULUM VE BAKIMI

Veri merkezi tanım olarak içerisinde sunucu, veri depolama sistemleri ve aktif network cihazlarının barındırıldığı özel bina veya odalara verilen isimdir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere oldukça kritik ve stratejik öneme haiz olan söz konusu sistemlerin kesintisiz çalışması ve iş sürekliliğinin sağlanması maksadı ile sistem odaları veya veri merkezleri yedekli internet hatları ve güç beslemeleri ile desteklenir.

Günümüzde hemen her işletmeler ölçeğine göre bilgi sistemlerine yatırım yapmaktadır. Ancak bu yatırımların korunması ve yüksek maliyetlere katlanılarak satın alınan donanımların korunması için pek az işletme elverişli ortam şartlarında sunucu odaları kurmakta ve yatırımlarını koruma altına almaktadır.

Neredeyse tüm bilgi sistemleri ilk kurulum yatırımı sonrasında sürdürülebilirliği sağlamak adına belirli bir işletme yatırımına ihtiyaç duyarlar. Doğru tasarlanmış bir projede ilk yatırım ve işletme giderleri dengeli olabilir. Aksi halde öngörülemeyen problemler daha sonra yeni yatırımları gerektirecektir.

Bir veri merkezinde olması gerekenlerin standardı uluslararası kabul görmüş bir kuruluş olan Telecommunications Industry Association tarafından belirlenmiş ve ANSI/TIA-942-A kodu ile yayınlanmıştır.

Bir veri merkezinin tasarımında göz önünde bulunması gereken belli başlı unsurlar şunlardır;
• Fiziksel Konum
• Elektrik Altyapısı ve Güç Sistemleri
• İklimlendirme Sistemleri
• Yangın kontrol Sistemi
• Doğal afetlere karşı tedbirler
• Mekanik ve Kablo düzeni
• Giriş Kontrol ve Güvenlik Sistemi
• Sistem Operasyon izleme ve Loglama