SANALLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Aynı donanım alt yapısını kullanarak birden fazla sunucu çalıştırılması anlamına gelen sanallaştırma (virtualization) bulut çözümlerden ev kullanıcısına kadar farklı büyüklükte birçok kullanıcının iş ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 1960’larda konuşulmaya başlanan bu teknoloji donanım kaynaklarının optimize edilmek istenmesi fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Günümüzde Donanım sanallaştırması, desktop sanallaştırması ve hatta yaygın olarak kullanılan network sanallaştırma uygulamaları ile hedeflenenler;

– Donanım kaynaklarından daha fazla istifade etme
– Enerji verimliliği, soğutma maliyetlerinin düşürülmesi ve en önemlisi fiziksel mekân tasarrufu
– Sistem veya uygulamalar üzerinde yapılacak değişiklikler öncesi versiyon uygulaması
– Yedeklerin veri tabanı veya dosya seviyesinde değil işletim sisteminin bütünü üzerinde alınması
– Üretim ortamlarının bire bir test ortamlarının kurulması
– Sunucu kaynak ihtiyaçlarına hızlı müdahale kolaylığı

Desktop Sanallaştırma büyük ölçekli iş yerlerinde sistem yöneticilerinin vazgeçilmezidir. Bu sistemler ile son kullanıcı desteği merkezi olarak gerçekleştirilebildiği için daha az personel ile destek vermek mümkündür. Destop sanallaştırmanın sağladığı diğer bir kolaylık ise kullanıcıların verileri yedeklemek ve gerektiğinde geri dönme kolaylığıdır.

ANB Bilişim olarak VMWARE, Microsoft Hyper V teknolojilerini kullandığımız bir projede sanallaştırma deneyimini elde etmiş bulunmaktayız.